✓ komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva

✓ audítorské služby

✓ vedenie mzdovej a personálnej agendy

✓ fakturácia

✓ vedenie skladovej evidencie a úhrady záväzkov

✓ vedenie pokladnice